Polityka Prywatności

 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.

 

Zachowanie poufności danych jest dla Studio Krafting niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Studio Krafting - Marta Tręda. Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 

Studio Krafting - Marta Tręda

ul.Dmowskiego 3

80 - 264 GDAŃSK

POLSKA

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Studio Krafting stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Studio Krafting - Marta Tręda

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy Studio Krafting. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 

Gdy Studio Krafting przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto Studio Krafting, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta krafting.pl. 

 

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Studio Krafting, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo

* masz nieuregulowany dług wobec Studio Krafting, niezależnie od metody płatności

* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób

* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)

* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy

* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Studio Krafting: 

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Studio Krafting. Studio Krafting zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Studio Krafting ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Studio Krafting, wtedy Studio Krafting ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy H&M musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

* jeśli Studio Krafting nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego Studio Krafting będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nami skontaktować, wypełnij formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 

Jeśli uważasz, że Studio Krafting przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością firmy Studio Krafting oraz są chronione prawem autorskim jej przysługującym. Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies – są to małe pliczki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze służące poprawie doświadczenia użytkownika płynącego z używania naszej strony. Ogólnie pliki cookies służą utrzymaniu preferencji użytkowników, w przypadku sklepów internetowych przechowywaniu informacji o produktach umieszczonych w koszyku oraz dostarczeniu anonimowych informacji dla takich narzędzi śledzących jakim jest Google Analytics.

Co do zasady ciasteczka służą poprawie użytkowania przez Państwa stron WWW. Jednakże mogą Państwo wyłączyć możliwość zapisywania ciasteczek w Państwa przeglądarce przez tą stronę lub inne. Najprościej jest wyłączyć zapisywanie ciasteczek w ustawieniach prywatności w Państwa przeglądarce. Szanując prawo do ochrony własnej prywatności użytkownika serwisu, dane przekazywane przez niego za pomocą formularzy są gromadzone z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Według postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe są chronione i nie są przekazywane osobom trzecim. 

W przypadku newslettera, każdy subskrybent newslettera Krafting jednocześnie wyraża zgodę, iż będzie otrzymywał wiadomości e-mail poprzez system mailjet.com